Các bước đăng tin tuyển dụng

1

Tải ứng dụng

logo

2

Đăng ký tài khoản và chuyển qua chế độ dành cho nhà tuyển dụng

number1 number2

3

Điền đầy đủ thông tin của công ty

info

4

Chờ xác minh trong vòng 24 giờ

wait

5

Đăng tin tuyển dụng hoàn toàn miễn phí

newpost